Een bedrijf wat een legionella beheersplan voor je uitvoert

legionella beheersplan

De legionella bacterie is inmiddels bij de meesten wel bekend. Het is een bacterie die zich nestelt in waterleidingen, buizen en pijpen die niet meer in gebruik zijn, of in varianten die maar zeer zelden worden gebruikt. Ze gedijen het best in een temperatuur tussen de 20 en 55 graden Celsius. Alles daarboven of daaronder en ze sterven af. Leidingen die weinig of niet worden gebruikt bevatten zaken zoals kalk en de zogenaamde biofilm. Biofilm is het laagje dat aan de binnenkant naar verloop van tijd ontstaat. Het is een voedingsbodem voor de bacteriën. Mensen die in aanraking komen met deze bacterie kunnen er allerlei vervelende gevolgen van ondervinden. Gelukkig is het in de meeste gevallen zo dat je ervan af komt door een verkoudheid. In de uiterste gevallen echter kan het lijden tot een dodelijke longontsteking. Dit gebeurt met name bij de oudere generatie en mensen die roken of onderliggende ziektes hebben. Je kunt een aantal zaken regelen om te voorkomen dat je legionella in je leidingen hebt.

legionella beheersplan

Een bedrijf dat een legionella beheersplan voor je uitvoert

Allereerst kun je zelf het nodige doen, zoals al je waterpunten regelmatig laten lopen. Een bedrijf dat een legionella beheersplan opstelt zal grofweg de volgende zaken meenemen. Allereerst zullen ze alle tappunten van je huis of bedrijf inventariseren, inclusief de watertoevoer zal worden meegenomen in deze planning. Vervolgens zal er worden overgegaan tot een risicoanalyse. Hier wordt door middel van onder andere waterstalen bepaald of er sprake is van legionella en hoe groot de kans is dat de bacterie zich in een van de leidingen of installaties kan voordoen. Vervolgens zullen al je waterpunten en installaties in kaart moeten worden gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen temperaturen.

Wat kun je zelf doen

Op de eerste plaats is het belangrijk om alle installaties die iets met water van doen hebben regelmatig te reinigen en te inspecteren door middel van tests. Test daarnaast geregeld hoe hoog de temperatuur van het water is. Hiermee kun je op tijd voorkomen dat de ideale temperatuur van 38 graden Celsius wordt bereikt waarop vermeerdering van de bacterie imminent is.